Vermogensrechten in het algemeen

Bezit en houderschap
Rechtshandelingen
Verkrijging en verlies van goederen
Volmacht
Vruchtgebruik