Zakelijke rechten

Appartementsrechten
Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven
Eigendom in het algemeen
Eigendom van onroerende zaken
Eigendom van roerende zaken
Erfdienstbaarheid
Erfpacht
Mandeligheid
Opstal