Discriminatie

Discriminatie

Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte
Discriminatie op grond van leeftijd bij de arbeid
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of een andere grond
Onderscheid tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst


Grondrechten

Briefgeheim
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Gelijkheidsbeginsel
Het recht tot vereniging
Het recht tot vergadering en betoging
Vrijheid van godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Rechtsbijstand